Utgangspunkt

Verket som var utgangspunkt for prosjektet var “The King of Denmark” av den amerikanske komponisten Morton Feldman.

Samarbeid

Dette prosjektet ble utført i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Design avdelingen, og Voksen skole i Oslo.

Radical Interpretations

“Alene og Sammen” er en del av Radical Interpretations-prosjektet. Et prosjekt som handler om kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo.

Creative Design from Brooklyn!

Big or small, we’ve got a solution when you need it. Our advanced service and support tools provide step-by-stepinstructions without being put on hold or waiting in line.